Вторият ден на “Цветето” се отлага за утре, понеделник, по същото време и на същото място!