Един мой блян от близките години
в съня ми дойде
и каза, засмян: “Момче, мечтите ти са сини,
но с тях накъде?
Днес са добри само хора с пари и не със сини мечти
земята се върти…”

Разбрах това, което блянът каза,
но реших все пак,
че трябва без страх, без капчица омраза
да опитам как
Как човек като мен, вечно с празен джоб
ще може някой ден
да престане да се чувства роб!

Все пак надеждата е жива,
все пак тя последна си отива,
тя е с девет живота и никога не пада по гръб!
Тя е тази, която дава сила,
тя винаги духа е крепила
и в моменти на радост, и в моменти на скръб…

Ехе-хей, тя нашата надежда,
ехе-хей, народът вече проглежда,
ехе-хей, а щом народът проглежда,
животът му става скъп!

Един мой блян от близките години
в съня ми дойде
и каза, засмян: “Момче, мечтите ти са сини,
но с тях накъде?
Днес са добри само хора с пари и не със сини мечти
земята се върти…”